Cenovnik

Cenovnik Konaciste sunce Zlatibor 2019

Cene smestaja Zlatibor

 

-Deca do 7 godina starosti (u pratnji dve odrasle osobe), imaju kompletnu uslugu gratis. Deca od 7 do 12 godina plaćaju 50% cene.
-Boravišna taksa iznosi 120 RSD. po osobi, po danu za odrasle, deca od 7 do 15 godina plaćaju 60 RSD.  Deca do 7 godina ne plaćaju BTA.
-Roditelji su dužni da prezentuju zdravstvenu knjižicu ili drugi dokument deteta na recepciju.

Grupe Zlatibor

 

POSEBNI USLOVI PRODAJE:

-Odobravamo agencijsku proviziju od 7% na uslugu smeštaja I obroke,ukoliko ugovorom nije drugačije regulisano.

-Cene za grupe od 20 I vise gostiju se posebno ugovaraju.Odobravamo dodatne popuste I gratise.

-Primamo vaučere za subvencionisani  odmor u Srbiji,koji se mogu koristiti na sledeći način:

  • njime se mogu platiti isključivo usluge smeštaja, a ne ishrana, piće, zdravstvene i druge usluge, boravišna taksa i sl;
  • vaučer se može koristiti isključivo u ugostiteljskim objektima izvan mesta prebivalištakorisnika vaučera;
  • vaučer se može koristiti isključivo za smeštaj u trajanju od najmanje pet noći;
  • vaučer može pokriti maksimalan iznos za smeštaj u vrednosti od 5.000 dinara. Ukoliko je iznos računa za smeštaj veći, korisnik je dužan da ostatak sume isplati iz sopstvenih sredstava. Ukoliko je iznos računa za smeštaj manji, vaučer pokriva ceo iznos, a razlika do 5.000 dinara se ne može naknadno iskoristiti;
  • korisnik vaučera prijavu podnosi ličnoi tom prilikom stavlja na uvid, odnosno prilaže potrebnu dokumentaciju. Izuzetno, za korisnike prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica i ratne vojne invalidi, kao i civilne invalide rata podnošenje prijave i stavljanje na uvid potrebne dokumentacije može izvršiti drugo lice.
  • Vaučer se može iskoristiti zaključno sa 20. 11. 2019.
  • Potencijalni korisnici su u obavezi da na šalterima JP „Pošta Srbije“ podnesu prijave najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana, odnosno, period od dana podnošenja prijave do prvog dana korišćenja rezervisanog aranžmana ne sme da bude kraći od 30 dana.