Kontakt

Konaciste Sunce Zaltibor
“Atekim D.O.O. Ogranak “Sunce”

Adresa: Kiridziska bb
Zlatibor

Kontakt za za korporativne ugovore, grupne upite, organizaciju seminara i timbildinga:
Nikola Novakovic  +381 (0)64 6431661
email :rezervacije@konacistesunce.rs

Recepcija:
Telefon: +381 (0)31 845 558
              +381 (0)64 6431660
email: rezervacije@konacistesunce.rs